Trusted

Mina Sidor

snah
2.62MB
Download
"
Downloads 500k - 3M
Version 1.5.7 4 days ago

Description of Mina Sidor

Med Försäkringskassans app får du tillgång till Mina sidor i din mobil och på din surfplatta. Här får du full koll på dina ärenden och du kan även utföra en del av våra tjänster, exempelvis kan du som förälder vabba snabbt och enkelt.

Appen riktar sig till dig som privatperson som vill kunna se status i dina ärenden hos Försäkringskassan, se när pengarna kommer och läsa dina meddelanden, var du än befinner dig. För att få tillgång till alla funktioner i appen loggar du in med ett Mobilt BankID.

• Vad innehåller appen?

Tjänster du kan använda utan Mobilt BankID:

◊ Sjukanmälan för arbetssökande.
◊ Spara dina favoriter. Barn och vårdnadshavare

Tjänster som kräver MobiltBankID:

◊ Ansök om ersättning för vab (tillfällig föräldrapenning)
◊ Se status i ärenden som handläggs samt beslutade ärenden i vab-kalendern
◊ Dela vab-kalendern med varandra
◊ Ansöka om aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
◊ Se meddelanden
◊ Se utbetalningar, preliminära, kommande och tidigare

• Mobilt BankID – vad är det?

Mobilt BankID är en e-legitimation för mobiltelefoner och surfplattor. Med ett Mobilt BankID kan du legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. För att kunna använda Mobilt BankID behöver du först göra två saker.

1. Installera Mobilt BankID säkerhetsapp på din mobiltelefon eller surfplatta via Google Play.

2. Hämta ett Mobilt BankID på din internetbank. Alla banker utfärdar ännu inte Mobilt BankID. För att se om du kan få Mobilt BankID via din bank se http://support.bankid.com/sv/supportbankidcom/Mobil/
With Försäkringskassan's app you get access to My pages in your mobile and on your tablet. Here you get full control of your cases and you can also perform some of our services, for example, as a parent you can work quickly and easily.

The app is for you as a private person who wants to be able to see the status of your cases at Försäkringskassan, see when the money comes and read your messages, wherever you are. To access all the functions in the app, log in with a Mobile BankID.

• What does the app contain?

Services you can use without Mobile BankID:

◊ Reporting for job seekers.
◊ Save your favorites. Children and guardians

Services that require MobileBankID:

◊ Apply for reimbursement for ward (temporary parental benefit)
◊ See status in cases that are handled and resolved cases in the vab calendar
◊ Share the vab calendar with each other
◊ Apply for activity support or development compensation
◊ View messages
◊ See payouts, preliminary, upcoming and earlier

• Mobile BankID - what is it?

Mobile BankID is an e-ID for mobile phones and tablets. With a Mobile BankID you can legitimize yourself and make electronic signatures. In order to use Mobile BankID, you first need to do two things.

1. Install Mobile BankID security app on your mobile phone or tablet via Google Play.

2. Get a Mobile BankID on your internet bank. All banks do not yet issue Mobile BankID. To see if you can get Mobile BankID through your bank, see http://support.bankid.com/supportbankidcom/Mobil/

See more
"

User ratings for Mina Sidor

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Flag Mina Sidor

trusted flag
Working well 0
needs licence flag
Needs license 0
fake flag
Fake app 0
virus flag
Virus 0
snah store avatar
snah Store 42.37k 12.98M
"

APK information about Mina Sidor

APK Version 1.5.7
Compatibility Android 6.0+ (Marshmallow)
Permissions 5


Download Mina Sidor APK
Download